EmpTest

TINYRAYEmpTest là hệ thống các chương trình chuyên dụng cho vấn đề trắc nghiệm. Mỗi chương trình được thiết kế nhằm thực hiện một số công việc cụ thể, nhưng chúng đồng thời phối hợp với nhau để đáp ứng các yêu cầu của việc tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm trên máy hoặc trên giấy. Cách tổ chức thành nhiều chương trình cho phép hệ thống chương trình được triển khai dưới nhiều cấp độ khác nhau tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng cơ sở đào tạo.

EmpTest-about

Đơn thể chức năng

Editor

Soạn câu hỏi & làm đề

Test

Làm bài trên máy

Server

Quản lý thi trên mạng

Scanner

Xử lý vào phòng thi

MarkScanner

Chấm bài trên giấy

Editor*

Phân tích đánh giá

Thông tin đánh giá

Mô hình sử dụng EmpTest

So sánh với phần mềm khác

Hệ thống được xây dựng trên cơ sở học tập điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của các phần mềm trắc nghiệm phổ biến hiện nay trên thế giới và đã đạt được những ưu điểm đáng kể. Hơn nữa, kế thừa tính ưu việt của nhiều thế hệ phiên bản trước; test, entest, emp, tquiz, uquiz... EmpTest luôn là một trong những phần mềm trắc nghiệm hàng đầu hiện nay.

Các vấn đề liên quan đến phần mềm, xin vui lòng liên lạc qua
email