EmpTest

TINYRAY


PHẦN MỀM GIẢI TOÁN KINH TẾ
QHTT

Đây là ứng dụng hỗ trợ cho việc học và giải một số vấn đề của toán kinh tế như bài toán qui hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, bài toán sản xuất,... Các bài toán được giải theo từng bước và có giải thích. Kết quả này được xuất ra dưới dạng text nên có thể sao chép sang các chương trình sọan thảo văn bản khác một cách dễ dàng.

Download

PHẦN MỀM TRA TỪ ĐIỂN — LƯU DANH SÁCH TỪ VỰNG
Word List Picker

Phần mềm hỗ trợ tra cứu từ tiếng Anh, tự động lưu kết quả vào danh sách từ của người sử dụng.
Cách thực hiện:

  • Chạy chương trình tự điển Lạc Việt MTD-300.
  • Chạy chương trình hỗ trợ gõ chữ việt UniKey (nếu chương trình này chưa được khởi động)
    1. Click chuột phải biểu tượng của UniKey trên thanh công cụ, chọn mục Công cụ…
    2. Chọn Bảng mã: Nguồn ( VNI Windows ), Đích ( Unicode ). Đóng hộp công cụ của UniKey.
  • Chạy chương trình WordPicker. Có thể nhấn phím Ctrl+F3 để ẩn/hiện chương trình.
  • Chạy chương trình Microsoft Access, mở một bảng (table) có 3 trường kiểu text hoặc memo. Nhập từ cần tra cứu trong cột thứ nhất, kết thúc bằng phím F3. Phần phiên âm và giải nghĩa của từ sẽ được tự động điền vào cột thứ 2 và thứ 3. Thực hiện tương tự cho các từ khác.

Có thể nhập sẵn một danh sách các từ cần tra cứu trong cột thứ nhất của bảng, sau đó viết đoạn chương trình bằng ngôn ngữ VBA để tự động hóa hoàn toàn việc tra cứu phiên âm và nghĩa của các từ này.

Download