EmpTest
Đăng ký sử dụng miễn phí EmpTest trực tuyến
EmpTest cung cấp miễn phí nhiều tiện ích trực tuyến, ví dụ tiện ích soạn thảo - quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, tiện ích tạo đề thi trắc nghiệm trực tuyến cho nhiều hình thức thi khác nhau. Để sử dụng các tiện ích miễn phí của EmpTest, người dùng cần đăng ký tài khoản EmpTest thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook. Sau đây là các bước đăng ký tài khoản EmpTest.
 1. Chuyển đến trang web thành viên của TINYRAY
 2. Click chọn mục đăng nhập
  Login
 3. Trong hộp thoại đăng nhập, chọn "Login with Facebook", chọn đồng ý đăng nhập với tnAuth.
  System Login
 4. Người dùng được chuyển về trang "WEBSITE BUILDER" của TINYRAY,
  System Login
  Hoàn tất các mục yêu cầu trong trang "WEBSITE BUILDER", như hướng dẫn dưới đây:
  • Domain name: Người dùng nhập tên miền tùy ý, không trùng tên miền người dùng khác
  • Đánh dấu hộp chọn "EmpTest"
  • Click chọn "Save"
 5. Sau đó, người dùng chuyển về trang EmpTest.
 6. Click chọn nút đăng nhập
  System Login
 7. Trong hộp thoại đăng nhập, chọn "Login with Facebook"
  System Login
 8. Người dùng hoàn tất đăng ký, và đăng nhập thành công EmpTest website.
  System Login
Mời xem cách soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến ở đây..., và tạo đề thi với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến ở đây...
Designed & Developed by Thanh Le
© 2021 TINYRAY